ماشین مورد علاقتون کدومه ؟

1 . پراید

2 . بنز  S500

3 . پورشه

4 . لند کروز [land cruiser]

5 . یک مورد خودتون نام ببرید.