بسم الله الرحمن الرحیم


  کامپیوتر وسیله ی بسیار خوبی است و همه ی ما خیلی لازم داریم. پدرم به من قول داده که برای هر نمره بالای 12 در کارنامه‌ام یک تکه از کامپیوتر را بخرد.قبلا یک نمره ی 12.5 گرفتم که پدرم برایم موس کامپیوتر را خرید.


  پدرم درباره ی کامپیوتر خیلی کم میداند ولی توانسته یک بار به اینترنت وارد شود! مادرم در باره ی کامپیوتر چیزی نمیداند و همین باعث شده که روزی 2 بارموس من را با جارو و بیل می‌زند، حتی تازگی‌ها در خانه ما تله موش هم کار گذاشته است به همین خاطر انگشت شصت هر دو پای پدرم زخم شده .


  برادرم شبها به کافی شاپ می‌رود ، چون آنجا کامپیوتر دارد با آن چت می‌کند! پدر و برادرم، همیشه در حال چک و لقد زدن به هم دیگر می‌باشند و پدرم به برادرم می‌گوید: تو مگه خودت خواهر مادر نداری که می‌روی با دخترهای خارجکی چت می‌کنی؟

  پدرم چند روزیست که موس من را قایم کرده و میگوید مزاحم درس خواندن من می‌باشد.  من گاهی به خانه ی خواهرم میروم و از آنجا با آی‌دی دخترانه با برادرم چت می‌کنم و لاو می‌ترکانم. برادرم خیلی دروغ می‌گوید و در کامپیوتر می‌گوید بچه جردن بوده است و یک روز ، صبح بلند شده و دیده در جوب داهات ورامین است. او میگوید: آب زده ما رو آورده پایین.


  خلاصه ، کامپیوتر به نظر من خوب است ولی متأسفانه الآن ار آن به عنوان کار های بد استفاده می کنند.
BN انشاء بهنام